Kategorie
Bez kategorii

Kurs komputerowy IC3

Структура тренінгу

Курс IC3 Spark створений для людей, які розпочинають свою пригоду у світі комп’ютерів та Інтернету, а також для людей, які мають базові знання в сфері цифрових компетенцій, але хочуть їх зміцнити та розвивати. Обсяг курсу залежить від знань і навичок учасника.

КОМП’ЮТЕРИ та СМАРТФОНИ

IC3 Spark містить матеріал:

 • Основи роботи з комп’ютером та смартфоном
 • Управління файлами/папками
 • Типи комп’ютерів/мобільних пристроїв
 • Налаштування резервного копіювання/відновлення налаштувань
 • копіювання, переміщення та видалення файлів, папок і ярликів
 • характеристики файлів, папок і ярликів
 • види та розташування піктограм
 • обслуговування кошика
 • обслуговування зовнішніх пристроїв (установка та експлуатація принтера, робота з флеш-пам’яттю (USB-флеш-накопичувач, карти пам’яті), запис на CD/DVD)
 • обслуговування смартфонів, включаючи роботу смартфона з комп’ютером

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ключові програми та допоміжні додатки

 • Базова робота з текстом
 • Файлообмінник
 • Законне та відповідальне використання комп’ютерів та програмного забезпечення
 • Обслуговування та налаштування MS Windows відповідно до ваших очікувань (зміна зовнішнього вигляду, роздільної здатності, фону, конфігурації робочого столу)
 • запуск та обслуговування програм, у тому числі: Блокнот, Paint, Калькулятор
 • встановлення та видалення програмного забезпечення
 • обслуговування текстового редактора MS Word (правила введення тексту, базове форматування тексту, створення нумерованих і маркованих списків, робота з таблицями, вставка та форматування графіки, друк документів)
 • підтримка смартфонів на базі Android та IOS

ІНТЕРНЕТ

Інтернет і робота мережі

 • Інтернет, типи браузерів та WWW, пошук інформації, безпечні покупки в Інтернеті, безпечні електронні платежі
 • Безпечне спілкування та онлайн-активність
 • Усунення несправностей підключення до мережі
 • Електронна пошта (налаштування облікового запису електронної пошти, відправка та отримання кореспонденції (електронних листів), вкладення вкладень, адресна книга)
 • Програми електронної пошти на базі MS Outlook
 • миттєві повідомлення: Skype, Meet, Zoom, MS Teams
 • соціальні мережі: Facebook, Instagram, Linkedin, Tik-Tok, інші
 • безкоштовні служби Google (Gmail, Meet, Drive, Maps, Photos та багато іншого)
 • державні послуги в домені „gov.pl”, включаючи EPUAP, Patient тощо

Ідеальним кандидатом є кожен, хто хоче вільно володіти комп’ютером/смартфоном і використовувати комп’ютерні пристрої та програми на рівні, який полегшить роботу в особистому чи професійному житті. Кожен знайде корисні для себе елементи на курсі. Учасники обираються в групи з урахуванням рівня їх знань і навичок

  Zapisz się już dziś!

  Uprzejmie informujemy, że uczestnik może wziąć udział tylko w JEDNYM wybranym kursie

  Kategorie
  Bez kategorii

  Programowanie C++

  Wymagania

  Warunki uczestnictwa w projekcie

  • Ukończone 25 lat
  • Praca, zamieszkanie lub nauka w woj. zachodniopomorskim
  • Brak działalności gospodarczej

  Zakres szkolenia

  Niniejszy kurs C++ koncentruje się na najważniejszych elementach języka i stopniowo wprowadza w coraz bardziej zaawansowane rozwiązania, jakie oferuje nam C++.

  – Wprowadzenie do programowania

  – Podstawy

  • Pojęcie dyrektywy
  • Biblioteki wykorzystywane w C++
  • Wygląd głównego bloku

  – Tablice

  • Wykorzystanie tablic
  • Tablice jednowymiarowe/wielowymiarowe
  • Tablice i inne zmienne oraz zużycie pamięci

  – Pętle

  • Składnie, zastosowanie i inicjalizacja pętli for, do..while.

  – Instrukcje warunkowe if, else

  • Składnia instrukcji warunkowych
  • Zagnieżdżanie warunków

  – Funkcje

  • Definicja funkcji i argumentów
  • Budowa funkcji
  • Wywoływanie funkcji
  • Zmienne wewnątrz funkcji
  • Zasięg funkcji
  • Komunikacja między funkcjami

  – Klasy i obiekty

  • Wprowadzenie do programowania obiektowego
  • Budowa i korzystanie z klasy
  • Prawa dostępu
  • Słowa kluczowe private, protected, public

  Informujemy, że można wziąć udział tylko w jednym wybranym kursie.
  Dokumentacja do pobrania [kliknij]

   Zapisz się już dziś!

   Uprzejmie informujemy, że uczestnik może wziąć udział tylko w JEDNYM wybranym kursie

   Kategorie
   Bez kategorii

   AutoCAD

   Wymagania

   Warunki uczestnictwa w projekcie

   • Ukończone 25 lat
   • Praca, zamieszkanie lub nauka w woj. zachodniopomorskim
   • Brak działalności gospodarczej

   Zakres szkolenia

   Kurs AutoCAD przeznaczony jest dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Celem szkolenia jest poznanie podstawowych obiektów wektorowych – zdobycie umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Uczestnik będzie potrafić zarządzać cechami rysunku i obiektów oraz wydrukować rysunek.

   MODUŁ 1

   Wprowadzenie do środowiska pracy

   • uruchamianie i zamykanie programu
   • zarządzanie plikami rysunków

   Wyświetlanie rysunku

   • powiększanie i pomniejszanie widoku ekranu
   • przesuwanie widoku na ekranie, zapisywanie i wywoływanie widoków

   Ustawienia rysunku

   • tworzenie nowego rysunku standardowego i opartego na szablonie
   • wykorzystanie kreatora do tworzenia nowego rysunku

   Współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe

   • współrzędne bezwzględne; kartezjańskie i biegunowe współrzędne względne
   • punkty charakterystyczne obiektów i ich wykorzystywanie
   • odległości kierunkowe z wykorzystaniem trybu ortogonalnego i biegunów

   MODUŁ 2

   Tworzenie geometrii dwuwymiarowej

   • rysowanie obiektów liniowych, tworzenie krzywych: okręgów, łuków i elips

   Modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej

   • podstawowe narzędzia wyboru obiektów
   • wymazywanie obiektów
   • przesuwanie i kopiowanie
   • skalowanie i obracanie
   • praca z uchwytami obiektów

   Zarządzanie cechami obiektów

   • wprowadzenie do warstw
   • wczytywanie i zarządzanie rodzajami linii

   Techniki konstrukcyjne

   • odsuwanie i kopiowanie równoległe obiektów
   • tworzenie tablicy obiektów

   Obiekty tekstowe i ich style

   • tworzenie i modyfikacja styli tekstowych
   • edycja tekstów – znaki specjalne i ich kody

   MODUŁ 3

   Wprowadzenie do wymiarowania

   • wymiarowanie odległości, wymiarowanie kątów
   • odnośniki z opisami

   Kreskowanie: rodzaje i typy kreskowania

   • modyfikowanie kreskowania i kopiowanie jego cech

   Wprowadzenie do wydruku

   • wybór urządzenia drukującego i formatu strony
   • ustawienia obszaru wydruku; skala standardowa i skala użytkownika

   Informujemy, że można wziąć udział tylko w jednym wybranym kursie.
   Dokumentacja do pobrania [kliknij]

    Zapisz się już dziś!

    Uprzejmie informujemy, że uczestnik może wziąć udział tylko w JEDNYM wybranym kursie

    Kategorie
    Bez kategorii

    Microsoft Office Word

    Wymagania

    Warunki uczestnictwa w projekcie

    • Ukończone 25 lat
    • Praca, zamieszkanie lub nauka w woj. zachodniopomorskim
    • Brak działalności gospodarczej

    Zakres szkolenia

    Szkolenie obejmuje opcje pracy z edytorem tekstu Microsoft Word, które umożliwiają wprowadzenie wysokiego stopnia automatyzacji i znaczną poprawę efektywności pracy przy tworzeniu, edycji i wydruku dokumentów.

    • Podstawowe wiadomości o edytorze WordNowe funkcje w MS Word
    • Edycja dokumentu
    • Szablony
    • Style
    • Grafika
    • Tabele i wykresy
    • Opcje wydruku / zarządzanie dokumentami

    Informujemy, że można wziąć udział tylko w jednym wybranym kursie.
    Dokumentacja do pobrania [kliknij]

     Zapisz się już dziś!

     Uprzejmie informujemy, że uczestnik może wziąć udział tylko w JEDNYM wybranym kursie

     Kategorie
     Bez kategorii

     Programowanie Python

     Wymagania

     Warunki uczestnictwa w projekcie

     • Ukończone 25 lat
     • Praca, zamieszkanie lub nauka w woj. zachodniopomorskim
     • Brak działalności gospodarczej

     Zakres szkolenia

     Python jest określany jako najlepszy wybór do nauki programowania. Jest prosty, czytelny i daje możliwość późniejszego wyboru specjalizacji. Znajomość Pythona daje nam wszechstronność wyboru.

     • Wprowadzenie do programowania
      – Cel programowania,
      – Języki nisko- i wysokopoziomowe
      – Historia programowania
     • Wstęp do języka Python
      – Historia powstania języka Python i jego podjęzyki
     • Instalacja i konfiguracja środowiska (PyCharm, Visual Studio)
      – Wybór i instalacja wybranego środowiska programistycznego
      – Konfiguracja i instalacja wtyczek
     • Podstawy składni języka Python
      – Typy zmiennych, krotki, instrukcje warunkowe
     • Programowanie proceduralne
      – Dzielenie kodu na procedury, fragmenty wykonujące ściśle określone operacje.
     • Programowanie obiektowe
      – Definiowanie za pomocą obiektów, elementów łączących stan i zachowanie.
     • Biblioteka standardowa języka Python
      – Dodawanie nowych bibliotek
      – Wykorzystywanie odpowiednich bibliotek w programie
     • Zastosowania języka Python
      – Automatyzacja zadań i integracja komponentów
      – Analiza danych
      – Tworzenie stron internetowych
      – Programowanie systemowe
      – GUI (Graficzny interfejsy użytkownika)
      – Programowanie bazodanowe
      – Szybkie prototypowanie.
     • Dobre praktyki programowania w Pythonie
      – zasada „czystego” kodu
      – jak pisać, by kod był zrozumiały i czytelny

     Kurs na poziomie średnio zaawansowanym jest realizowany od podstaw języka Python.

     Informujemy, że można wziąć udział tylko w jednym wybranym kursie.
     Dokumentacja do pobrania [kliknij]

      Zapisz się już dziś!

      Uprzejmie informujemy, że uczestnik może wziąć udział tylko w JEDNYM wybranym kursie

      Kategorie
      Bez kategorii

      Adobe Photoshop

      Wymagania

      Warunki uczestnictwa w projekcie

      • Ukończone 25 lat
      • Praca, zamieszkanie lub nauka w woj. zachodniopomorskim
      • Brak działalności gospodarczej

      Zakres szkolenia

      Adobe Photoshop to najbardziej zaawansowany edytor grafiki dostępny na rynku. Można w nim wykonać najróżniejsze zadania graficzne, od zwykłych fotomontaży po złożone projekty 3D i ilustracje. Program ten imponuje różnorodnością funkcji i oferuje mnóstwo możliwości, przez co nie należy do najprostszych pod względem obsługi

      • Znajomość standardów i ustalanie wymogów projektów graficznych.
       – Grafika rastrowa
       – Grafika wektorowa
      • Identyfikacja elementów projektu w procesie przygotowania zdjęć
       – Zmiana rozdzielczości i rozmiarów obrazu
       – Kadrowanie, obracanie obrazu
       – Zaznaczenie warstwy
       – Pasek opcji, narzędzi i menu poleceń
      • Zasady pracy w środowisku Adobe Photoshop
       – Zapoznanie się z interfejsem programu
       – Personalizacja interfejsu programu
       – Praca z dokumentami
       – Zapisywanie plików
      • Tworzenie i edycja obrazów przy użyciu programu
       – Tryby kolorów i tryb mieszania kolorów
       – Kolor narzędzia i tła
       – Definiowanie kolorów
       – Edycja kolorów
       – Narzędzia malarskie
       – Paleta pędzel
       – Tworzenie, edycja gradientu
       – Podstawowe operacje na warstwach
       – Tworzenie, kopiowanie, usuwanie, zarządzanie , przesuwanie warstw
       – Odbicie lustrzane warstwy
       – Zmiany kolejności warstwy
       – Konwersja tła na warstwę i warstwy na tło
       – Blokowanie parametrów warstw
       – Łączenia i spłaszczenia
       – Ukrywanie i wyświetlanie
       – Krycie, efekty, mieszanie, maski warstwy
       – Tworzenia i operacje na kształtach
       – Stosowanie i przegląd filtrów
       – Kanały alfa
       – Szybka maska
       – Edytowanie warstw tekstowych
       – Edytowanie tekstu (skalowanie, odstępy pomiędzy wierszami, itp.)
      • Tajniki fotomontażu
      • Przygotowanie plików na strony www
      • Drukowanie

      Informujemy, że można wziąć udział tylko w jednym wybranym kursie.
      Dokumentacja do pobrania [kliknij]

       Zapisz się już dziś!

       Uprzejmie informujemy, że uczestnik może wziąć udział tylko w JEDNYM wybranym kursie

       Kategorie
       Bez kategorii

       Microsoft Office Excel

       Wymagania

       Warunki uczestnictwa w projekcie

       • Ukończone 25 lat
       • Praca, zamieszkanie lub nauka w woj. zachodniopomorskim
       • Brak działalności gospodarczej

       Zakres szkolenia

       Celem szkolenia jest przedstawienie średnio zaawansowanych funkcji Microsoft Excel oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania.
       Uczestnik zdobędzie umiejętność edycji i formatowania danych, pozna możliwości wykorzystywania odwołań, funkcji logicznych i statystycznych oraz będzie umiał wykonać popularne obliczenia za pomocą formuł i funkcji. Będzie potrafił wykonać wykresy i dostosować ich formę do typu danych. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie umiał sortować i filtrować dane oraz nauczy się automatyzować pracę za pomocą prostych makr. Każdy z uczestników nabędzie umiejętności sporządzania tabel przestawnych oraz autonomicznych wykresów przestawnych.

       • Wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym
       • Operacje na danych
       • Operacje na obiektach
       • Formatowanie komórek
       • Formatowanie warunkowe
       • Wstawianie i edycja komentarzy
       • Podstawowe formuły i funkcje
       • Analiza i wyszukiwanie danych
       • Tworzenie i edycja wykresów
       • Ustawienia drukowania

       Informujemy, że można wziąć udział tylko w jednym wybranym kursie.
       Dokumentacja do pobrania [kliknij]

        Zapisz się już dziś!

        Uprzejmie informujemy, że uczestnik może wziąć udział tylko w JEDNYM wybranym kursie