Kategorie
Bez kategorii

AutoCAD

Wymagania

Warunki uczestnictwa w projekcie

 • Ukończone 25 lat
 • Praca, zamieszkanie lub nauka w woj. zachodniopomorskim
 • Brak działalności gospodarczej

Zakres szkolenia

Kurs AutoCAD przeznaczony jest dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Celem szkolenia jest poznanie podstawowych obiektów wektorowych – zdobycie umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Uczestnik będzie potrafić zarządzać cechami rysunku i obiektów oraz wydrukować rysunek.

MODUŁ 1

Wprowadzenie do środowiska pracy

 • uruchamianie i zamykanie programu
 • zarządzanie plikami rysunków

Wyświetlanie rysunku

 • powiększanie i pomniejszanie widoku ekranu
 • przesuwanie widoku na ekranie, zapisywanie i wywoływanie widoków

Ustawienia rysunku

 • tworzenie nowego rysunku standardowego i opartego na szablonie
 • wykorzystanie kreatora do tworzenia nowego rysunku

Współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe

 • współrzędne bezwzględne; kartezjańskie i biegunowe współrzędne względne
 • punkty charakterystyczne obiektów i ich wykorzystywanie
 • odległości kierunkowe z wykorzystaniem trybu ortogonalnego i biegunów

MODUŁ 2

Tworzenie geometrii dwuwymiarowej

 • rysowanie obiektów liniowych, tworzenie krzywych: okręgów, łuków i elips

Modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej

 • podstawowe narzędzia wyboru obiektów
 • wymazywanie obiektów
 • przesuwanie i kopiowanie
 • skalowanie i obracanie
 • praca z uchwytami obiektów

Zarządzanie cechami obiektów

 • wprowadzenie do warstw
 • wczytywanie i zarządzanie rodzajami linii

Techniki konstrukcyjne

 • odsuwanie i kopiowanie równoległe obiektów
 • tworzenie tablicy obiektów

Obiekty tekstowe i ich style

 • tworzenie i modyfikacja styli tekstowych
 • edycja tekstów – znaki specjalne i ich kody

MODUŁ 3

Wprowadzenie do wymiarowania

 • wymiarowanie odległości, wymiarowanie kątów
 • odnośniki z opisami

Kreskowanie: rodzaje i typy kreskowania

 • modyfikowanie kreskowania i kopiowanie jego cech

Wprowadzenie do wydruku

 • wybór urządzenia drukującego i formatu strony
 • ustawienia obszaru wydruku; skala standardowa i skala użytkownika

Informujemy, że można wziąć udział tylko w jednym wybranym kursie.
Dokumentacja do pobrania [kliknij]

  Zapisz się już dziś!

  Uprzejmie informujemy, że uczestnik może wziąć udział tylko w JEDNYM wybranym kursie