Kategorie
Bez kategorii

Programowanie C++

Wymagania

Warunki uczestnictwa w projekcie

 • Ukończone 25 lat
 • Praca, zamieszkanie lub nauka w woj. zachodniopomorskim
 • Brak działalności gospodarczej

Zakres szkolenia

Niniejszy kurs C++ koncentruje się na najważniejszych elementach języka i stopniowo wprowadza w coraz bardziej zaawansowane rozwiązania, jakie oferuje nam C++.

– Wprowadzenie do programowania

– Podstawy

 • Pojęcie dyrektywy
 • Biblioteki wykorzystywane w C++
 • Wygląd głównego bloku

– Tablice

 • Wykorzystanie tablic
 • Tablice jednowymiarowe/wielowymiarowe
 • Tablice i inne zmienne oraz zużycie pamięci

– Pętle

 • Składnie, zastosowanie i inicjalizacja pętli for, do..while.

– Instrukcje warunkowe if, else

 • Składnia instrukcji warunkowych
 • Zagnieżdżanie warunków

– Funkcje

 • Definicja funkcji i argumentów
 • Budowa funkcji
 • Wywoływanie funkcji
 • Zmienne wewnątrz funkcji
 • Zasięg funkcji
 • Komunikacja między funkcjami

– Klasy i obiekty

 • Wprowadzenie do programowania obiektowego
 • Budowa i korzystanie z klasy
 • Prawa dostępu
 • Słowa kluczowe private, protected, public

Informujemy, że można wziąć udział tylko w jednym wybranym kursie.
Dokumentacja do pobrania [kliknij]

  Zapisz się już dziś!

  Uprzejmie informujemy, że uczestnik może wziąć udział tylko w JEDNYM wybranym kursie

  Kategorie
  Bez kategorii

  AutoCAD

  Wymagania

  Warunki uczestnictwa w projekcie

  • Ukończone 25 lat
  • Praca, zamieszkanie lub nauka w woj. zachodniopomorskim
  • Brak działalności gospodarczej

  Zakres szkolenia

  Kurs AutoCAD przeznaczony jest dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Celem szkolenia jest poznanie podstawowych obiektów wektorowych – zdobycie umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Uczestnik będzie potrafić zarządzać cechami rysunku i obiektów oraz wydrukować rysunek.

  MODUŁ 1

  Wprowadzenie do środowiska pracy

  • uruchamianie i zamykanie programu
  • zarządzanie plikami rysunków

  Wyświetlanie rysunku

  • powiększanie i pomniejszanie widoku ekranu
  • przesuwanie widoku na ekranie, zapisywanie i wywoływanie widoków

  Ustawienia rysunku

  • tworzenie nowego rysunku standardowego i opartego na szablonie
  • wykorzystanie kreatora do tworzenia nowego rysunku

  Współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe

  • współrzędne bezwzględne; kartezjańskie i biegunowe współrzędne względne
  • punkty charakterystyczne obiektów i ich wykorzystywanie
  • odległości kierunkowe z wykorzystaniem trybu ortogonalnego i biegunów

  MODUŁ 2

  Tworzenie geometrii dwuwymiarowej

  • rysowanie obiektów liniowych, tworzenie krzywych: okręgów, łuków i elips

  Modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej

  • podstawowe narzędzia wyboru obiektów
  • wymazywanie obiektów
  • przesuwanie i kopiowanie
  • skalowanie i obracanie
  • praca z uchwytami obiektów

  Zarządzanie cechami obiektów

  • wprowadzenie do warstw
  • wczytywanie i zarządzanie rodzajami linii

  Techniki konstrukcyjne

  • odsuwanie i kopiowanie równoległe obiektów
  • tworzenie tablicy obiektów

  Obiekty tekstowe i ich style

  • tworzenie i modyfikacja styli tekstowych
  • edycja tekstów – znaki specjalne i ich kody

  MODUŁ 3

  Wprowadzenie do wymiarowania

  • wymiarowanie odległości, wymiarowanie kątów
  • odnośniki z opisami

  Kreskowanie: rodzaje i typy kreskowania

  • modyfikowanie kreskowania i kopiowanie jego cech

  Wprowadzenie do wydruku

  • wybór urządzenia drukującego i formatu strony
  • ustawienia obszaru wydruku; skala standardowa i skala użytkownika

  Informujemy, że można wziąć udział tylko w jednym wybranym kursie.
  Dokumentacja do pobrania [kliknij]

   Zapisz się już dziś!

   Uprzejmie informujemy, że uczestnik może wziąć udział tylko w JEDNYM wybranym kursie

   Kategorie
   Bez kategorii

   Microsoft Office Word

   Wymagania

   Warunki uczestnictwa w projekcie

   • Ukończone 25 lat
   • Praca, zamieszkanie lub nauka w woj. zachodniopomorskim
   • Brak działalności gospodarczej

   Zakres szkolenia

   Szkolenie obejmuje opcje pracy z edytorem tekstu Microsoft Word, które umożliwiają wprowadzenie wysokiego stopnia automatyzacji i znaczną poprawę efektywności pracy przy tworzeniu, edycji i wydruku dokumentów.

   • Podstawowe wiadomości o edytorze WordNowe funkcje w MS Word
   • Edycja dokumentu
   • Szablony
   • Style
   • Grafika
   • Tabele i wykresy
   • Opcje wydruku / zarządzanie dokumentami

   Informujemy, że można wziąć udział tylko w jednym wybranym kursie.
   Dokumentacja do pobrania [kliknij]

    Zapisz się już dziś!

    Uprzejmie informujemy, że uczestnik może wziąć udział tylko w JEDNYM wybranym kursie

    Kategorie
    Bez kategorii

    Programowanie Python

    Wymagania

    Warunki uczestnictwa w projekcie

    • Ukończone 25 lat
    • Praca, zamieszkanie lub nauka w woj. zachodniopomorskim
    • Brak działalności gospodarczej

    Zakres szkolenia

    Python jest określany jako najlepszy wybór do nauki programowania. Jest prosty, czytelny i daje możliwość późniejszego wyboru specjalizacji. Znajomość Pythona daje nam wszechstronność wyboru.

    • Wprowadzenie do programowania
     – Cel programowania,
     – Języki nisko- i wysokopoziomowe
     – Historia programowania
    • Wstęp do języka Python
     – Historia powstania języka Python i jego podjęzyki
    • Instalacja i konfiguracja środowiska (PyCharm, Visual Studio)
     – Wybór i instalacja wybranego środowiska programistycznego
     – Konfiguracja i instalacja wtyczek
    • Podstawy składni języka Python
     – Typy zmiennych, krotki, instrukcje warunkowe
    • Programowanie proceduralne
     – Dzielenie kodu na procedury, fragmenty wykonujące ściśle określone operacje.
    • Programowanie obiektowe
     – Definiowanie za pomocą obiektów, elementów łączących stan i zachowanie.
    • Biblioteka standardowa języka Python
     – Dodawanie nowych bibliotek
     – Wykorzystywanie odpowiednich bibliotek w programie
    • Zastosowania języka Python
     – Automatyzacja zadań i integracja komponentów
     – Analiza danych
     – Tworzenie stron internetowych
     – Programowanie systemowe
     – GUI (Graficzny interfejsy użytkownika)
     – Programowanie bazodanowe
     – Szybkie prototypowanie.
    • Dobre praktyki programowania w Pythonie
     – zasada „czystego” kodu
     – jak pisać, by kod był zrozumiały i czytelny

    Kurs na poziomie średnio zaawansowanym jest realizowany od podstaw języka Python.

    Informujemy, że można wziąć udział tylko w jednym wybranym kursie.
    Dokumentacja do pobrania [kliknij]

     Zapisz się już dziś!

     Uprzejmie informujemy, że uczestnik może wziąć udział tylko w JEDNYM wybranym kursie

     Kategorie
     Bez kategorii

     Adobe Photoshop

     Wymagania

     Warunki uczestnictwa w projekcie

     • Ukończone 25 lat
     • Praca, zamieszkanie lub nauka w woj. zachodniopomorskim
     • Brak działalności gospodarczej

     Zakres szkolenia

     Adobe Photoshop to najbardziej zaawansowany edytor grafiki dostępny na rynku. Można w nim wykonać najróżniejsze zadania graficzne, od zwykłych fotomontaży po złożone projekty 3D i ilustracje. Program ten imponuje różnorodnością funkcji i oferuje mnóstwo możliwości, przez co nie należy do najprostszych pod względem obsługi

     • Znajomość standardów i ustalanie wymogów projektów graficznych.
      – Grafika rastrowa
      – Grafika wektorowa
     • Identyfikacja elementów projektu w procesie przygotowania zdjęć
      – Zmiana rozdzielczości i rozmiarów obrazu
      – Kadrowanie, obracanie obrazu
      – Zaznaczenie warstwy
      – Pasek opcji, narzędzi i menu poleceń
     • Zasady pracy w środowisku Adobe Photoshop
      – Zapoznanie się z interfejsem programu
      – Personalizacja interfejsu programu
      – Praca z dokumentami
      – Zapisywanie plików
     • Tworzenie i edycja obrazów przy użyciu programu
      – Tryby kolorów i tryb mieszania kolorów
      – Kolor narzędzia i tła
      – Definiowanie kolorów
      – Edycja kolorów
      – Narzędzia malarskie
      – Paleta pędzel
      – Tworzenie, edycja gradientu
      – Podstawowe operacje na warstwach
      – Tworzenie, kopiowanie, usuwanie, zarządzanie , przesuwanie warstw
      – Odbicie lustrzane warstwy
      – Zmiany kolejności warstwy
      – Konwersja tła na warstwę i warstwy na tło
      – Blokowanie parametrów warstw
      – Łączenia i spłaszczenia
      – Ukrywanie i wyświetlanie
      – Krycie, efekty, mieszanie, maski warstwy
      – Tworzenia i operacje na kształtach
      – Stosowanie i przegląd filtrów
      – Kanały alfa
      – Szybka maska
      – Edytowanie warstw tekstowych
      – Edytowanie tekstu (skalowanie, odstępy pomiędzy wierszami, itp.)
     • Tajniki fotomontażu
     • Przygotowanie plików na strony www
     • Drukowanie

     Informujemy, że można wziąć udział tylko w jednym wybranym kursie.
     Dokumentacja do pobrania [kliknij]

      Zapisz się już dziś!

      Uprzejmie informujemy, że uczestnik może wziąć udział tylko w JEDNYM wybranym kursie

      Kategorie
      Bez kategorii

      Microsoft Office Excel

      Wymagania

      Warunki uczestnictwa w projekcie

      • Ukończone 25 lat
      • Praca, zamieszkanie lub nauka w woj. zachodniopomorskim
      • Brak działalności gospodarczej

      Zakres szkolenia

      Celem szkolenia jest przedstawienie średnio zaawansowanych funkcji Microsoft Excel oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania.
      Uczestnik zdobędzie umiejętność edycji i formatowania danych, pozna możliwości wykorzystywania odwołań, funkcji logicznych i statystycznych oraz będzie umiał wykonać popularne obliczenia za pomocą formuł i funkcji. Będzie potrafił wykonać wykresy i dostosować ich formę do typu danych. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie umiał sortować i filtrować dane oraz nauczy się automatyzować pracę za pomocą prostych makr. Każdy z uczestników nabędzie umiejętności sporządzania tabel przestawnych oraz autonomicznych wykresów przestawnych.

      • Wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym
      • Operacje na danych
      • Operacje na obiektach
      • Formatowanie komórek
      • Formatowanie warunkowe
      • Wstawianie i edycja komentarzy
      • Podstawowe formuły i funkcje
      • Analiza i wyszukiwanie danych
      • Tworzenie i edycja wykresów
      • Ustawienia drukowania

      Informujemy, że można wziąć udział tylko w jednym wybranym kursie.
      Dokumentacja do pobrania [kliknij]

       Zapisz się już dziś!

       Uprzejmie informujemy, że uczestnik może wziąć udział tylko w JEDNYM wybranym kursie